Deň Európy

20230512_082919

Deň Európy sa slávi 9. mája každý rok a jeho cieľom je pripomenúť si zjednotenie Európy a hodnoty, na ktorých je Európska únia postavená.

Pri tejto príležitosti dňa 12. mája 2023 centrum Europe Direct Poprad pripravilo pre študentov IV. A triedy diskusný seminár. Toto vedomostne zamerané podujatie sa stretlo so záujmom študentov o históriu, ale aj o súčasnosť a budúcnosť Európskej únie. Seminár bol ukončený krátkym vedomostným kvízom.

Ďakujeme Ing. Litavcovi za jeho návštevu a hodnotné informácie.

(DJ)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač