Čo dávam, dávam z úprimnosti duše…

hk

“Čo dávam, dávam z úprimnosti duše:
raz myšlienky kvet a zas teplý cit…”

P. O. Hviezdoslav: Letorosty I (úryvok)

Krásne a silné slová Hviezdoslava pretavila Simona Skribčáková, študentka I. A, do svojho umeleckého prednesu v okresnom kole najstaršej a najprestížnejšej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zaujala príbehom vnímavej Liesel, na život ktorej dopadá Hitlerov tieň a naučila sa  rozlišovať medzi svetom “tam vonku”, kde treba na požiadanie hajlovať, a svetom “vnútri”, v dome, kde ukrývajú mladého židovského utečenca.

Výborný výber, prednes prozaického textu, estetická sebaprezentácia, výraz a kontakt s publikom oslovili odbornú porotu, ktorá Simone udelila krásne 2. miesto.

Za úspešnú reprezentáciu šikovnej prváčke blahoželáme.

(IK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač