Čistenie parcely pred budúcou výstavbou

cistenie-parcely-3

Dňa 4. mája 2022 spojili sily pedagógovia a žiaci elokovaného pracoviska v Lomničke. V tento slnečný deň si spoločne vyhrnuli rukávy a vyčistili viac ako 8 000 m2 veľkej parcely na ktorej sa v blízkej budúcnosti plánuje výstavba budovy pre potreby praktického vyučovania, v ktorej sa žiaci budú pripravovať na svoje budúce povolanie. Hlavnou náplňou akcie bolo vyčistenie plochy od zbytkov drevného odpadu. Šikovní majstri odbornej výchovy spolu so žiakmi učebného odboru lesná výroba už počas skorých jarných dní odstránili nežiadúce dreviny, ktoré následne spracovali na drevnú štiepku. Počasie bolo pekné, preto po nástupe nás „majstri lesáci“ poučili o bezpečnosti pri práci, rozdali náradie a zadelili žiakov do pracovných skupín. Z členitého terénu sa znášali suché dreviny do kôp, ktoré sa zlikvidovali spálením. Aj keď na niektorých miestach bola práca náročná, účel sa splnil. Po malom občerstvení, síce unavení, ale s dobrým pocitom sa všetci účastníci rozišli domov.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač