Chceme byť lepší, vzdelávame sa

školenie zamestanacov

Vzdelávanie je kľúčové pre život každého človeka. Je to však celoživotný proces, ktorý sa rozhodne nekončí opustením školských lavíc. Súčasťou práce každého pedagóga je vzdelávanie, cieľom ktorého je získavať stále nové poznatky.

Počas mesiaca marec prebiehalo vzdelávania pedagogických zamestnancov. Učitelia a majstri odbornej výchovy sa zúčastnili školenia a festivalu s odborným zameraním na stolárstvo, cukrárstvo, baristiku a servis nápojov a tiež v oblasti pedagogiky.

– Aplikačný softvér pre výrobu nábytku a interiéru

– Formatívne hodnotenie na podporu učenia sa žiakov

– Festival Káva Čaj Čokoláda

– Nové techniky zdobenia medovníkov a cukrárenských výrobkov

Získané poznatky a nadobudnuté zručnosti budú môcť pedagógovia aplikovať vo vyučovacom procese.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač