Akcie s gastro zameraním

DSC_0525

Počas praktického vyučovania zabezpečujeme pohostenie pre hostí rôznych kultúrnych podujatí.

Vo výrobnom stredisku pripravujú žiaci chutné pokrmy. Ich úlohou je aby výrobok teplej a studenej kuchyne spĺňal charakteristické črty daného pokrmy. Pod dohľadom pedagogických zamestnancov   sa učia dodržiavať hygienické a bezpečnostné pravidlá. Pri práci čašníka je potrebné dbať na detaily, správne servírovať pokrmy a nápoje, dodržiavať etiketu a mnoho iných pravidiel. Žiakov takto pripravujeme na budúce povolanie,  reagujeme na požiadavky doby, nové trendy, nové technológie. Preto sa snažíme prinášať na stôl vždy niečo nové a tak je každá gastronomická akcia pre nás jedinečná.

Naši žiaci pripravili občerstvenie pre hostí kultúrnych podujatí „Dedko regiónu“ a „Dúha“ – slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí. Medzi kuchárom a čašníkom je dôležitá spolupráca. Tak ako vždy, so spoločnými silami sme pripravili na pohľad krásne ale aj chutné pohostenie. Pri príležitosti konania týchto podujatí sa žiaci naučia komunikovať  s hosťom, prezentovať jedlá a nápoje.

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač