Adaptácia žiakov 1. ročníka na nároky strednej školy

IMG20231005075808

Pre žiakov prvých ročníkom sme v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Starej Ľubovni pripravili odbornú prednášku zameranú na zvládnutie veľkých zmien, ktoré musia žiaci prvých ročníkov prekonať pri nástupe na strednú školu. Psychologička Mgr. M. Paraličová žiakom vysvetlila, prečo sa v novom prostredí môžu cítiť neisto, poradila im, ako prvotnú neistotu prekonať. Venovala sa problematike učenia, učebných štýlov, ako zvládnuť veľké množstvo nových informácií a vysvetlila žiakom, ako funguje naša pamäť.

(DK)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač