Pracovali sme v medzinárodných tímoch

Bez názvu

Žiaci 2. B triedy stále pokračujú v práci v medzinárodnom eTwinning projekte Code of Mystery (Záhadný kód). Počas februára a marca 2023 riešili rôzne úlohy v medzinárodných tímoch. V každom tíme participovali študenti z Českej republiky, Portugalska, Španielska, Francúzskej Guyany, Turecka, Chorvátska a samozrejme zo Slovenska. Spoločným jazykom bola angličtina, študenti komunikovali offline i online.

29. marca 2023 prezentovali všetky medzinárodné tímy výsledky svojej práce na spoločnom online stretnutí. Okrem matematických vedomostí žiaci v tejto časti projektovej práce rozvíjali najmä jazykové zručnosti v anglickom jazyku, prezentačné zručnosti, prácu v tíme a prebranie zodpovednosti za plnenie pridelených úloh.

(MP)

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač