Voda a náš Vedecký deň stredoškoláka

bottle-gca7be1698_1280

Vďaka Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sme sa zapojili do projektu s názvom VEDECKÝ DEŇ STREDOŠKOLÁKA, ktorý je realizovaný s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky. Pri príležitosti Svetového dňa vody, sa žiaci 2. B triedy dňa 27. 03. 2023 porozprávali o vode a o súvislostiach medzi vodou, ekonomikou i matematikou s Ing. Tatianou Kaletovou, PhD.

Počas dvoch hodín sme sa dozvedeli, aké finančné, technické a ďalšie vstupy do spracovania vody určujú jej cenu. Zistili sme rozdiel v označení „vodné“, „stočné“, „zrážková voda, kde máme najbližšie zdroje pitnej vody a prečo ich musíme chrániť, ako sa pitná voda dostane až do nášho kohútika, a tiež, prečo sú nutné investície do spracovania a distribúcie vody. V netradičnom rozhovore o najrozšírenejšej látke v prírode sme hľadali spoločnú odpoveď na to, či si uvedomujeme HODNOTU VODY.

Ďakujeme.

(MP)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač