TÝŽDEŇ AKTIVÍT K SVETOVÉMU DŇU VODY

Pripravujeme Svetový deň vody

V dňoch 18. – 22. marca 2024 si význam pitnej vody pripomíname aj na našej škole. Žiacka školská rada a žiaci 1. B triedy pripravili pre svojich spolužiakov sériu aktivít zameraných na osvetu o význame tejto vzácnej tekutiny pre naše zdravie a wellbeing. Fotom aj videom propagujeme pitie čistej vody, spoločne lúštime tajničku o vode, píšeme spoločnú Vodnú pieseň. Prváci nachystali pekné plagáty a mnohí aktívni spolužiaci pomohli s dekoráciami vo vestibule školy.
Ďakujeme všetkým žiakom a pedagógom, ktorí sa zapojili alebo ešte zapoja do aktivít a prispejú tak k povedomiu o dôležitosti vody pre náš každodenný život.

(MP)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač