Súťaž odborných zručností v odbore stolár

stolar2

Mladí, nádejní, začínajúci prváci Spojenej školy Jarmočnej, Stará Ľubovňa   odboru stolár  počas trvania štyroch  dní 9.- 12. januára 2023 v dielňach odborného výcviku zabojovali svojimi zručnosťami v náročnej súťaži. Súťaže sa zúčastnilo šesť žiakov odboru stolár prvého ročníka. Súťažiaci vyrábali drevenú truhličku na náradie. Jej výroba spočívala z pochopenia technického výkresu a progresívnej manuálnej zručnosti.  Odborná porota zložená z pedagógov, ale aj   žiakov 3. ročníka učebného odboru stolár,  počas priebehu súťaže hodnotila úroveň vypracovania  konštrukčných spojov. Oceňovali presnosť počas prípravy dielcov ich narezanie na požadované rozmery a celkový dojem výrobku, aby výsledok ich práce bol nielen funkčný, ale aj estetický. Počas práce súťažiaci museli dodržiavať predpisy bezpečnosti pri práci. Tak ako každá súťaž má svojho výhercu, tak aj tá  naša má a tým sa stal žiak Samuel Baláž z najvyšším dosiahnutým počtom bodov. Cieľom tejto súťaže v rámci odborného výcviku nebolo len u žiakov rozvíjať odborné zručnosti, ale týmto našich žiakov chceme podporovať, motivovať a veríme, že raz z nich vyrastú majstri svojho odboru.

Výhercovi  súťaže zručnosti srdečne blahoželáme!

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač