Slávnostná ceremónia pre absolventov školy

IMG_20230602_112913

Dňa 02. 06. 2023 sa uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov školy. Absolventi štvorročného študijného odboru obchodná akadémia a päťročného študijného odboru obchodná akadémia – bilingválne štúdium organizačnej zložky Obchodná akadémia a päťročného študijného odboru hotelová akadémia a dvojročného nadstavbového štúdia organizačnej zložky SOŠ hotelových služieb a remesiel si z rúk riaditeľa školy, zástupcov riaditeľa jednotlivých organizačných zložiek a triednych učiteľov prevzali maturitné vysvedčenia, certifikáty a osvedčenia, ktoré potvrdzujú ich odborné vedomosti a zručnosti.
Slávnostné príhovory, gaudeamus, poďakovania vedeniu školy, triednym učiteľom i ostatným vyučujúcim umocnili čaro slávnostnej chvíle. Posledné stisky rúk, posledné ďakujem, krásne priania, objatia…
Symbolický kľúč od stredoškolských študentských čias a neopakovateľných chvíľ bezstarostnosti, ale i zodpovednosti za svoj osobný a odborný rast absolventi odovzdali mladším spolužiakom a vykročili v ústrety budúcnosti.
Milí absolventi, prajeme Vám veľa šťastia a úspechov!

(DK)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač