Raňajky s primátorom

401840024_740354344797633_8950479210606528204_n

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 16. novembra 2023 primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko prijal študentov, ktorí úspešne reprezentovali naše mesto.

Za našu školu boli ocenení:
Dominika Adamovičová – Obchodná akadémia, žiačka IV. B triedy študijného odboru 6317 M obchodná akadémia
Školu a mesto opakovane úspešne reprezentovala na krajskom a celoslovenskom kole finančnej olympiády. Bola členkou tímu, ktorý realizoval medzinárodný eTwinning projekt Everyday Math (Každodenná matematika), ktorý získal ocenenie EUROPEAN QUALITY LABEL (Európska značka kvality) a 2. miesto v Národnej súťaži medzinárodných eTwinning projektov 2022.

Martin Varchol – Obchodná akadémia, žiak IV. B triedy študijného odboru 6317 M obchodná akadémia
Školu a mesto opakovane úspešne reprezentoval na krajskom a celoslovenskom kole finančnej olympiády. Bol členom tímu, ktorý realizoval medzinárodný eTwinning projekt Everyday Math (Každodenná matematika), ktorý získal ocenenie EUROPEAN QUALITY LABEL (Európska značka kvality) a 2. miesto v Národnej súťaži medzinárodných eTwinning projektov 2022.

Juraj Janči – Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel
Ocenený za aktívnu prácu na podujatiach a aktivitách organizovaných školou, realizáciu gastronomických akcií pri rôznych príležitostiach, reprezentáciu školy na krajskom kole SOČ a predmetových olympiádach v cudzom jazyku.

Liana Kurcinová, Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel
Ocenená za aktívnu prácu na podujatiach a aktivitách organizovaných školou, realizáciu gastronomických akcií pri rôznych príležitostiach, reprezentáciu školy na krajskom kole SOČ a celoštátnom kole súťaže Spotreba pre život, kde získala hlavnú cenu.

(Zdroj text a foto: Stará Ľubovňa – oficiálna stránka mesta (FB profil))

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač