Radikalizácia mladých ľudí – sociologický prieskum

IMG_20230605_113801

Žiaci II. A, II. B, III. A a III. B 05. 06. 2023 zúčastnili celoslovenského sociologického prieskumu pod názvom Radikalizácia mladých ľudí, ktorý organizovala Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Otázky v dotazníku sa týkali názorov žiakov, ich skúseností, aktuálnej situácie prejavov radikalizácie. Vyplnenie dotazníka bolo anonymné. Dotazník neslúžil ako diagnostický nástroj, preto v ňom neexistovali správne a nesprávne odpovede.
O výsledkoch prieskumu Vás budeme informovať.

(DK)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač