Prevencia závislostí

IMG_20230627_095418

Preventívno-výchovná činnosť v oblasti sociálno-patologických javov má vo výchovno-vzdelávacom procese svoje nezastupiteľné miesto.
Žiaci IV. A triedy sa dňa 27. 06. 2023 stretli s psychologičkou Mgr. Janou Angelovičovou, s ktorou diskutovali na tému látkových závislostí.
Získali aktuálne informácie nielen o látkových závislostiach – o drogách, fajčení a alkohole, ale i o nelátkových závislostiach – patologickom hráčstve, závislosti na internete, virtuálnej realite, mobile. Pochopili, aký je proces tvorby závislostí a ako závislostiam predchádzať.
Žiaci sa aktívne zapojili do aktivít, ktoré boli súčasťou pracovného stretnutia.

(DK)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač