Pracujeme a vzdelávame sa v medzinárodnom priestore

WhatsApp Image 2023-09-08 at 10.31.54

Medzi takmer 60-timi slovenskými, poľskými a českými  učiteľmi zo stredných odborných škôl sa medzinárodného trilaterálneho seminára eTwinning v poľskom meste Gdynia zúčastňujú aj dve naše kolegyne zo Spojenej školy Jarmočná.

Hlavnou témou 4-dňového seminára je ŠTUDENT ako tvorca, evaluátor a konzument digitálneho obsahu.

RNDr. Monika Poľanská z organizačnej zložky Obchodná akadémia spoločne s poľským kolegom  Łukaszom Kamińskim pre účastníkov pripravila pracovný workshop Platforma ESEP a eTwinning bez tajomstiev a v rámci príspevku Ukážky dobrej praxe prezentovala prácu žiakov terajšej 3. B triedy v ocenenom medzinárodnom matematickom projekte Keď Karel IV. bude Karel 4.

Mgr. Lucia Šeľuková z organizačnej zložky SOŠ hotelových služieb a remesiel sa vzdeláva a pracuje v medzinárodných skupinách ako jedna z účastníčok seminára. 

Nadviazané partnerstvá a medzinárodné kontakty budú veľkým prínosom v ďalšej projektovej práci s našimi študentami.

(MP)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač