Pozvánka na stretnutie rodičov

POZVÁNKA NA STRETNUTIE RODIČOV
Vážení rodičia, vážení zákonní zástupcovia žiakov,
srdečne Vás pozývame na plenárny a triedny aktív Združenia rodičov pri Obchodnej akadémii, ktorý sa uskutoční 22. novembra 2023 so začiatkom o 15.30 h v budove Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa v učebniach jednotlivých tried.
S úctou
RNDr. Viera Mikulová, zástupkyňa riaditeľa školy pre organizačnú zložku Obchodná akadémia
Umiestnenie tried:
* trieda I. A v učebni B0.04
* trieda I. B v učebni B0.02
* trieda II. A v učebni C1.07
* trieda II. B v učebni C1.08
* trieda III. A v učebni B1.02
* trieda III. B v učebni B0.03
* trieda IV. A v učebni C0.05
* trieda IV. B v učebni B1.03
* trieda V. A v učebni C0.06

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač