Povinnosti absolventa strednej školy – prednáška

IMG_20230511_100409

Žiaci, ktorí o niekoľko dní vykonajú maturitnú skúšku a prestanú byť žiakmi školy, majú svoje povinnosti, ktoré súvisia so vstupom do hospodárskej praxe alebo štúdiom na VŠ.

Pracovníčky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni dňa 11. 05. 2023 žiakom poskytli odborné informácie o ich povinnostiach po ukončení štúdia.

Žiaci sa dozvedeli, ktoré kroky musia urobiť v súlade s platnou legislatívou. Dozvedeli sa, ako je to so zdravotným poistením, dokedy trvá nárok na prídavok na dieťa alebo daňový bonus, voči ktorým organizáciám majú oznamovaciu povinnosť, čo robiť, ak ich neprijmú na štúdium na VŠ…

Ďakujeme Ing. A. Tokarčíkovej a Mgr. V. Galíkovej za ich čas a cenné rady.

(DK)

(Fotogaléria)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač