Olympiáda z finančnej gramotnosti pre žiakov ZŠ

default-fallback-image

Srdečne pozývame na 2. ročník

Olympiády z finančnej gramotnosti pre žiakov základných škôl,

ktorá sa uskutoční

24. februára 2023 o 9.00 hodine v priestoroch organizačnej zložky Obchodná akadémia.

 

Program:

  • 9.00 h –   9.15 h  Registrácia
  • 9.15 h –   9.30 h  Otvorenie súťaže, organizačné pokyny
  • 9.30 h – 10.30 h Súťaž družstiev – riešenie zadaných úloh
  • 10.30 h – 11.30 h  Občerstvenie s možnosťou prehliadky školy
  • 11.35 h Vyhlásenie výsledkov

 

Olympiáda z finančnej gramotnosti pre žiakov základných škôl bude zahŕňať okruhy z NŠFG pre základné školy. Ukážku súťažných úloh nájdete na webovom sídle našej školy v záložke „Pre žiakov ZŠ“.  Tri víťazné družstvá budú ocenené vecnými cenami  a diplomom o umiestnení, ostatní účastníci bez určenia poradia dostanú diplom o účasti.

Záväzné prihlášky do súťaže je potrebné zaslať najneskôr do 21. 02. 2023 na e-mailovú adresu sekretariat@ssjsl.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Tešíme sa na stretnutie s Vami a so žiakmi Vašej školy.

 

Organizačný a súťažný poriadok:

  • súťažia štvorčlenné družstvá, zložené zo žiakov 8. a 9. ročníka (nutná podmienka zastúpenia ročníkov);
  • školu môže reprezentovať len jedno družstvo;
  • každý súťažiaci si donesie prezuvky, kalkulačku, písacie potreby;
  • cestovné náklady hradí vysielajúca škola.

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač