MYSLÍME KRITICKY

20231212_095838

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili Olympiády kritického myslenia. Jej cieľom je rozvíjať kritické myslenie, posilniť u žiakov schopnosti vyhľadávať informácie a pracovať s nimi, vedieť posúdiť ich pravdivosť, vierohodnosť, vyhodnotiť pravdivosť zdroja. Úlohy sú zamerané na mediálnu gramotnosť, manipuláciu a interpretáciu dát. V poslednej časti súťaže účastníci píšu argumentačnú esej na zadanú tému.

V tohtoročnom 3. ročníku Olympiády kritického myslenia (OKM) po náročnom 60 minútovom online teste postúpili do krajského kola siedmi žiaci našej OA.

V 1. kategórii (1. – 2. ročník): Viktória Gregorová z I. A

V 2. kategórii (3. – 5. ročník): Matej Kovaľský (III. A), Jakub Pirhala a Filip Rónay (III. B), Erik Mikuš (IV. A), Pavlína A. Krempaská a Dávid Žemba (V. A).

Našim najúspešnejším žiakom v tomto kole bol Jakub Pirhala z 3. B triedy, ktorý sa umiestnil v 2. kategórii na 317. mieste z 3179 zúčastnených žiakov z celej SR.

Študentom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej časti OKM.

(MP)

 

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač