Boli sme súčasťou celoslovenského projektu s názvom Zelená škola

1

 

Dňa 27.10.2023 sa pod vedením MOV Bc. Štefana Dziaka a MOV Mgr. Martina

Leščinského žiaci 2.KHC a 3.KHC odboru stolár zo SŠ Jarmočná 108 v Starej Ľubovni

zúčastnili podujatia Deň jesene, ktorá sa konala na ZŠ s MŠ v Hniezdnom ako súčasť

celoslovenského projektu s názvom Zelená škola.

Do tejto prezentácie stolárskych zručností sa spolu s našimi žiakmi aktívne zapojili

aj žiaci základnej školy, ktorí sú členmi záujmového krúžku  Krása dreva. Tento krúžok

funguje na ZŠ s MŠ v Hniezdnom s aktívnou podporou a pod patronátom našej SŠ.

Cieľom spoločného projektu bola zážitkovou formou realizovaná

spolupráca našich žiakov so žiakmi ZŠ. Žiaci oboch škôl mali možnosť spoločne pracovať

pri výrobe dekoračného prívesku z dreva, ktorý upútal veľkú pozornosť svojou

jednoduchosťou a aj možnosťou vstupu každého záujemcu do jeho finálnej podoby,

ale aj pri ďalších spoločných aktivitách, ako napr. pri výrobe drevenej stoličky, skladaní dreveného

hlavolamu, nabíjaní klincov. Vyvrcholením programu bola súťaž v skrutkovaní skrutiek

pomocou akumulátorového skrutkovača, kde sa hodnotila hlavne kvalita, presnosť a rýchlosť.

Organizovaním tejto akcie sme chceli predstaviť výnimočnosť stolárskeho remesla

a zároveň aj zvýrazniť dôležitosť environmentálnej výchovy vo využívaní a recyklovaní

odpadových materiálov, šetrení energií a tým aj šetrení nášho životného prostredia, keďže na

všetky tieto činnosti boli použité hlavne zvyškové a odpadové materiály.

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač