Kritéria pre prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

Everyone is smiling and listens. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.

Aktuálne informácie k prijímaciemu konanie pre štvorročné študijné odbory:

Stará Ľubovňa:

6444 K čašník, servírka

6445 K kuchár

Štvorročné študijné odbory

 

Aktuálne informácie k prijímaciemu konanie pre trojročné učebné odbory:

Stará Ľubovňa:

2964 H cukrár

3355 H stolár

3661 H murár

6456 H kaderník

6489 H hostinský

Pracovisko praktickej prípravy a remesiel Lomnička 150:

3661 H murár

4529 H pracovník pre záhradnú tvorbu a zeleň

Trojročné učebné odbory

 

Aktuálne informácie k prijímaciemu konanie pre dvojročné učebné odbory:

Pracovisko praktickej prípravy a remesiel Lomnička 150:

2982 F potravinárska výroba

3179 F výroba konfekcie

3686 F stavebná výroba

Dvojročné učebné odbory

 

Aktuálne informácie k prijímaciemu konanie pre nadstavbové štúdium:

Stará Ľubovňa:

6403 L podnikanie v remeslách službách

Nadstavbové štúdium

 

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač