Tokajská vínna cesta

Obchodná akadémia

Tokajská vínna cesta

Našu exkurziu sme začali návštevou kaštieľa a parku v Trebišove. Je najväčším, taxonomicky bohatým a najcennejším parkom v strednej Európe. Potom naše kroky viedli do Chateau Grand

Viac informácií »

Prázdniny ubehli!

Babím letom začína voňať vzduch a pod nízkym nebom divé husi odlietajú na teplý juh. Sú za nami modré dni, oddych, letné lásky, dni bezstarostných

Viac informácií »

Prázdniny ubehli!

Babím letom začína voňať vzduch a pod nízkym nebom divé husi odlietajú na teplý juh. Sú za nami modré dni, oddych, letné lásky, dni bezstarostných

Viac informácií »

Prevencia závislostí

Preventívno-výchovná činnosť v oblasti sociálno-patologických javov má vo výchovno-vzdelávacom procese svoje nezastupiteľné miesto. Žiaci IV. A triedy sa dňa 27. 06. 2023 stretli s psychologičkou

Viac informácií »

Matematický klokan 2023

Matematický klokan je najväčšia žiacka matematická súťaž na svete. Každoročne sa do nej zapája 6 miliónov žiakov v 80-tich krajinách sveta. Žiaci riešia počas 60

Viac informácií »