Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

info

Vedenie školy v súlade s § 65 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov prijímacieho konania 1. kola

informuje uchádzačov

o konaní 2. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka pre školský rok 2023/2024.

Prehľad ponúkaných odborov:

Odbory druhého kola prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač