Druhé kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022 / 2023

Happy university students share results of final test. Both have received the highest mark for their examination

Vedenie školy v súlade s § 65 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe výsledkov prijímacieho konania 1. kola informuje uchádzačov o konaní 2. kola prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried 1. ročníka pre školský rok 2022/2023.

Prehľad ponúkaných odborov: 2. kolo prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.pdf

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač