DEŇ ČÍSLA Pí

20230329_103234
SÁM U SEBA V HLAVE
MAGICKÉHO PÍ
ČÍSLIC DESAŤ MÁM.
(Lenka K., 1. B)
DEŇ ČÍSLA PÍ bol 14. marca a vďaka žiakom 3. B triedy, ktorí do vestibulu školy pripravili prezentáciu o tejto významnej konštante, si ju pripomenuli všetci žiaci i učitelia našej OA.
(pozn.: básnička je napísaná ako Báseň čísla Pí, t. j . skladá sa zo slov, kde každé slovo má taký počet písmen, ako nasledujú číslice v konštante Pí: 3,141592653)
(Autor fotografií: Andrea R., 3. B)
(MP)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač