„Code of Mystery“ získal najvyššie ocenenie!

titulka

Medzinárodný matematický eTwinning projekt „Code of Mystery“ prebiehal na našej škole v minulom školskom roku. Počas celého roka v ňom participovali terajší študenti 3. B triedy spoločne so svojimi rovesníkmi z ďalších siedmich partnerských škôl z Turecka, Českej republiky, Španielska, Portugalska, Francúzskej Guyany a z Chorvátska. Komunikačným jazykom projektu bola angličtina.

V predchádzajúcich príspevkoch na stránke školy sme informovali o získaní národného aj európskeho certifikátu kvality za výbornú projektovú prácu našich študentov pod vedením ich učiteľky matematiky. Dnes môžeme s hrdosťou oznámiť, že Centrálna podporná služba eTwinning so sídlom v Bruseli, ktorá je súčasťou Európskej komisie a riadi celý program eTwinning, udelila projektu „Code of MysteryEurópsku cenu eTwinning za najlepší projekt vo vekovej kategórii 16 – 19-ročných žiakov. Táto cena predstavuje pre eTwinningové projekty najvyššie uznanie a je to veľká pocta pre školy a učiteľov, ktorí ho získajú. V tomto roku bola udelená v piatich kategóriách z 1 284 prihlásených projektov.

Jadrom projektu „Code of Mystery“ je hravá atmosféra a pútavý príbeh. Študenti sa stali jeho autormi a zároveň riešiteľmi. Úlohy boli postavené na využití matematických funkcií a algoritmov. Okrem získavania matematických znalostí študenti spoznávali zaujímavé miesta a zvyky v partnerských krajinách, rozvíjali digitálne, logické a strategické myslenie, rozvíjali zručnosť riešiť problémy, kreativitu a inovatívne myslenie. V ďalšej časti projekt podporoval tímovú prácu a spoluprácu v medzinárodných tímoch, aktivity rozvíjali kolaboráciu, sociálne a komunikačné kompetencie študentov. V tretej časti bola celá projektová práca spracovaná do online escape hry, ktorá je dostupná pre verejnosť. Projekt vytvoril z učenia matematiky, ale aj informatiky, anglického jazyka a geografie vzrušujúce dobrodružstvo. Umožnil študentom učiť sa navzájom zábavným spôsobom a zároveň rozvíjať dôležité zručnosti pre život v 21. storočí.

Získanie ocenenia nás teší o to viac, že RNDr. Monika Poľanská (učiteľka matematiky, ktorá žiakov do projektu „Code of Mystery“ zapojila) bola zároveň s kolegyňou Nevin Bilgicli z tureckej Kırıkkale High School spoluzakladateľkou projektu a počas celej projektovej práce koordinovala všetky aktivity a prácu projektových partnerov. Zároveň nás bude reprezentovať koncom septembra 2024 na výročnej konferencii eTwinning v Bruseli, kde spoločne s ostatnými projektovými partnermi predstaví projekt „Code of Mystery„, našu školu a počas slávnostného večera prevezme prestížne ocenenie.

Srdečne blahoželáme.

(MP)

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač