Reč peňazí

Monika Poľanská

Reč peňazí

Reč peňazí je univerzálny a medzinárodne pochopiteľný jazyk, ktorého znalosť a správne používanie nás obohatí, a zároveň je základným kameňom finančnej gramotnosti.   Kurz 1: Nakupovanie

Viac informácií »

Živé MENO

Výlet do Spišskej Novej Vsi a návštevu Spišského divadla považujem za jeden z najlepších na strednej škole. Divadlo je niečo úplne iné ako film, dokáže

Viac informácií »

FINANČNÁ AKADÉMIA

Aj tento školský rok sa študenti našej školy z V. A  a III. B triedy zapojili do vzdelávacieho cyklu Finančná akadémia. Jeho cieľom je viesť mladých ľudí

Viac informácií »

Deň patriotizmu

23. január sa na našej škole niesol vo farbách našej štátnej vlajky. Dôvodom bol ´Deň Patriotizmu´, ktorý sme sa rozhodli osláviť i my na OA.

Viac informácií »

MYSLÍME KRITICKY

Aj v tomto školskom roku sme sa zúčastnili Olympiády kritického myslenia. Jej cieľom je rozvíjať kritické myslenie, posilniť u žiakov schopnosti vyhľadávať informácie a pracovať

Viac informácií »