Ocenenie pre učiteľov

jablko

Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.               

                                                                                                             —  Jan Amos Komenský 

Dňa 28. marca 2023 prijal primátor mesta Ľuboš Tomko v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni 32 učiteľov nominovaných na ocenenie a riaditeľov škôl a školských zariadení, ktoré pôsobia na území mesta. Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení v meste Stará Ľubovňa sa primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko pri príležitosti Dňa učiteľov rozhodol udeliť ocenenie pedagogickým pracovníkom, medzi ktorými boli naši kolegovia, dlhoroční pedagogickí zamestnanci MOV Bc. Helena Boďová a Štefan Šulian. Blahoželáme k oceneniu!

               

 

Odporučte článok priateľom

Facebook
LinkedIn
Email
Tlač